VDH Jugend Champion Rassebester
Gruppen Plaziert
FCI Europasieger
VDH Campion

Born on: 20.04.2007
Father: Stämmlocks Atarashii Honto
Mother: Homare No Kochou Go Takahirasou
Zb.Nr:  
Breeder: Lena Sonefors (SWE)
Health:  Frei von PL, HD A, Augen o.B, Zuchtzulassung bis vollend. 8 Lebensjahr.
Inherited:  

 

Pedigree
Father:
Stämmlocks Atarashii Honto
Ch. Seiryu Go Niigata Kiyosatosow Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow
Mamihime Go Shinoyama Kensha
Ch. Umai av Enerhaugen Dragon House Sun Tan
Fujihime Av Enerhaugen
Mother:
Homare No Kochou Go Takahirasou
Katsutoyo Go Yaizu Naruokasou Kishi No Ichiryuu Go Kazusa Nagaisou 
Mikanhime Go Yaizu Naruokasou
Homare No Fuurin Go Takahirasou Shundou Go Enshuu Hirosesou
Homare No Beniougi Go Enshuu Hirosesou